Ημέρα: 19 Οκτωβρίου 2021

Έναρξη Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο μας.

Σας ενημερώνουμε με χαρά, ότι αυτήν την βδομάδα ξεκίνησαν τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Κύλιση προς τα επάνω