Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Τον καιρό δεν αγνοώ τον πλανήτη μου βοηθώ”  

Τον καιρό δεν αγνοώ…. Τον πλανήτη μου βοηθώ….

Βασικός σκοπός του περιβαλλοντικού προγράμματος που ακολούθησε το νηπιαγωγείο μας

Κύλιση προς τα επάνω