Οδηγίες για Υλοποίηση Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Webex)

Από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και για όλο το διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Webex.

Η συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική

Κατανομή Τμημάτων

Για λόγους ομαλής λειτουργίας της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Νηπιαγωγείου Σιδηροκάστρου  αποφάσισε την κατανομή των παιδιών σε 2 ισάριθμα τμήματα, με αλφαβητική σειρά με στόχο να υπάρξει μια ισόρροπη κατανομή των μαθητών/τριών στα τμήματα.

Τα 2 τμήματα θα λειτουργούν παράλληλα, με υπεύθυνες τις εκπαιδευτικούς του πρωινού και ολοήμερου τμήματος αντίστοιχα. Οι γονείς των μαθητών θα ενημερωθούν μέσω mail για την υπεύθυνη της τάξης τους καθώς και για την ηλεκτρονική διεύθυνση της διαδικτυακής της τάξης.

 

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως εξής:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Από Έως
 1η Οργανωμένη Δραστηριότητα 14:10 14:40
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 14:40 15:00
2η Οργανωμένη Δραστηριότητα   15:00 15:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:30 15:50
3η Οργανωμένη Δραστηριότητα 15:50 16:20

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προγραμματίζονται στα πλαίσια της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασίζονται στις αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οργάνωση βιωματικών δραστηριοτήτων, που έχουν νόημα κι ενδιαφέρον για τα παιδιά, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των παιδιών απαντώντας σε ερωτήσεις, σημειώνοντας στον ψηφιακό πίνακα κ.ά.

Οδηγίες για τη συμμετοχή στην Τηλεδιάσκεψη

Για να συνδεθείτε σε τηλεδιάσκεψη WebEX πρέπει να γράψετε στον φυλλομετρητή σας (browser) τη δικτυακή διεύθυνση (url) της ηλεκτρονικής αίθουσας τηλεκπαίδευσης που σας έχει αποστείλει η εκπαιδευτικός.

Αυτή θα είναι της μορφής: https://minedu-…..webex.com/meet/…. .

Παρακαλούμε καταγράψτε κάπου ή αποθηκεύστε στα αγαπημένα (bookmarks) τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τάξεων που σας κοινοποιούν οι εκπαιδευτικοί.

Πρακτικές Συμβουλές για μια επιτυχημένη τηλεδιάσκεψη:

  • Ο ρόλος των γονέων κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης είναι βοηθητικός και όχι καθοδηγητικός. Οι γονείς καλούνται να επιλύουν τεχνικά θέματα (είσοδος στην πλατφόρμα, χρήση μικροφώνου….) και είναι σημαντικό να μην παρεμβαίνουν, αφήνοντας τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα.
  • Σε περίπτωση που θέλετε να θέσετε ένα ερώτημα, είναι προτιμότερο να το καταγράψετε στο chat
  •  Καθ’ όλη τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, για αποφυγή φασαρίας κρίνεται σκόπιμο τα μικρόφωνα των μαθητών να παραμείνουν κλειστά και να ανοίγουν όταν τους δίνεται ο λόγος από την εκπαιδευτικό ή όταν θέλουν να ζητήσουν τον λόγο (να θέσουν ερώτημα, να δώσουν απάντηση…)
  • Σε περίπτωση που κάποιο παιδί δε θέλει να συμμετέχει και να εκτεθεί, μπορεί να έχει την κάμερα και το μικρόφωνο απενεργοποιημένα και απλά να παρακολουθεί τη συζήτηση.
  • Στη διάρκεια του μαθήματος τα παιδιά καλό είναι να έχουν μαζί τους μαρκαδόρους και χαρτί σε περίπτωση που τους ζητηθεί κάποια εργασία από την εκπαιδευτικό.
  •   Toυλάχιστον την πρώτη φορά είναι σημαντικό να μπείτε στην ηλεκτρονική τάξη 10 λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα για να εξοικειωθείτε με την πλατφόρμα και να επιλυθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

Ø  Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες βασικό μέλημά μας είναι να δώσουμε ότι καλύτερο μπορούμε στα παιδιά.

Ελπίζουμε στην συνεργασία σας!

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

ΜΙΝΤΖΙΡΙΚΗ ΑΓΑΘΗ

Οδηγίες για Υλοποίηση Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Webex)
Κύλιση προς τα επάνω