Νερό νεράκι !

Με αφορμή τις φθινοπωρινές βροχές  μάθαμε…

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ!!!

 

Πειραματιστήκαμε και γνωρίσαμε τις τρεις μορφές του νερού,

τις ιδιότητες του,

 

τον κύκλο του νερού στη φύση,

πόσο  πολύτιμο είναι το νερό για τον άνθρωπο ,τα ζώα και τα φυτά και τι πρέπει να κάνουμε για να μην πούμε το νερό ,νεράκι!!!

Αναβιώσαμε το έθιμο της περπερούνας

(πατήστε επάνω στην λέξη να δείτε το σχετικό άρθρο )

και όλα αυτά τα κλείσαμε σε ένα lapbook για το νερό

 

Νερό νεράκι !
Κύλιση προς τα επάνω