Αλκυονίδες Μέρες

Οι ζεστές Αλκυονίδες μέρες τον Ιανουάριο και ο μύθος της Αλκυόνης

απασχόλησαν δημιουργικά τα παιδιά!!!

 

Αφού διαβάσαμε και είδαμε τον μύθο της Αλκυόνας χρησιμοποιήσαμε από το διαδίκτυο ένα φύλλο αξιολόγησης και στολίσαμε την τάξη μας με τις δικές μας Αλκυόνες,

 

 

 

 

 

 

 

Αλκυονίδες Μέρες
Κύλιση προς τα επάνω