28η Οκτωβρίου 1940

 Πάνω στης Πίνδου τις κορφές σε κάθε κόχη,

Βροντόλαλο αντιλάλησε το ΌΧΙ.

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

 

Πάνω στης Πίνδου τις κορφές σε κάθε κόχη,

Βροντόλαλο αντιλάλησε το ΌΧΙ.

Κι όλοι το ξέρουν από τότε και για πάντα,

Αθάνατο πως είναι το Σαράντα!

 

Εστολίσαμε την τάξη

με της δάφνης τα κλωνάρια

να γιορτάσουμε και φέτος

τα γενναία παλικάρια.

Εστολίσαμε την τάξη

Με ωραία σημαιάκια

Και γιορτάζουμε το ΌΧΙ

Του σχολείου μας τα παιδάκια.

 

 

28η Οκτωβρίου 1940
Κύλιση προς τα επάνω