25η Μαρτίου 2015

25η Μαρτίου – Ευαγγελισμός

n3

Τα ποιήματα μας

nip4

Ευαγγελισμός 
nip5

Μεγάλη μέρα σήμερα,

χαρούμενη προβάλλει.

Το έθνος κι η θρησκεία μας

μαζί γιορτάζουν πάλι.

Σαν σήμερα ο Αρχάγγελος

γλυκιά αγγελία φέρνει.

Σαν σήμερα η Λευτεριά

το δώρο της προσφέρει.

n1

n2

n4

Μερικά στιγμιότυπα από τη γιορτή μας! 

nip1

3a

1a

2a

nip3

25η Μαρτίου 2015
Κύλιση προς τα επάνω