«Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση για τον Εμβολιασμό των παιδιών κατά της Covid‐19

«Εμβολιασμός των Παιδιών κατά της Covid‐19»

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των δράσεων του Παρατηρητηρίου Διαχείρισης
Κρίσεων σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διοργανώνει
διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:
«Εμβολιασμός των Παιδιών κατά της Covid‐19»,
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15‐12‐2021 και ώρα 12:00 μ.μ.
Η συνάντηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Στην ημερίδα θα λάβουν μέρος:

1. Ο κ. Ροηλίδης Εμμανουήλ, καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Α.Π.Θ., και
μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Διευθυντής της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής
του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειου.
2. Ο κ. Νίτσας Νικόλαος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος‐ Παιδοφθαλμίατρος, πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Για το αυτό παρακαλούμε, όποιος εκπαιδευτικός, μαθητής ή γονέας έχει σχετικά
ερωτήματα, να τα διατυπώσει στην πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στη διεύθυνση:http://www.submit.kmaked.eu

έως την Τρίτη 14‐12‐21, ώρα 14:00 μ.μ.

Η ημερίδα θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω livestreaming από την Ιστοσελίδα της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης www.webtv.kmaked.eu και θα παραμείνει
αναρτημένη για να είναι στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η συμμετοχή είναι προαιρετική και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός
Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Θωμάς Μπαχαράκης

 

«Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση για τον Εμβολιασμό των παιδιών κατά της Covid‐19
Κύλιση προς τα επάνω