Πειράματα με το νερό

Ο βροχερός καιρός μας επιτρέπει …

να παρατηρήσουμε, να κάνουμε υποθέσεις, πειράματα και να βγάλουμε συμπεράσματα σαν μικροί επιστήμονες!!!

 

Έτσι αφού διαβάσαμε ιστορίες για τον συννεφούλη και μάθαμε τον κύκλο του νερού μέσα από βίντεο και εικόνες και το δραματοποιήσαμε τέλος κάναμε το πείραμα του βρασμού.

Συνεχίσαμε με πειράματα διαλυτότητας και με τις ιδιότητες του νερού .Μάθαμε πως αντιδρούν άλλα υλικά όταν βρίσκονται μέσα στο νερό.

Κάναμε σειροθετήσεις.

 

Πειράματα με το νερό
Κύλιση προς τα επάνω