Εργαστήρια Δεξιοτήτων- Φροντίζω το περιβάλλον

Στα εργαστήρια δεξιοτήτων και στη θεματική ενότητα: Φροντίζω το περιβάλλον με το πρόγραμμα,

Φύλαξέ το μην  πετάς, ανακύκλωσε με μας,

βασικός σκοπός είναι να γίνει κατανοητό από τα παιδιά, ότι τα απορρίμματα είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και η διαχείρισή τους αποτελεί ευθύνη όλων, μικρών και μεγάλων. Οι επιμέρους στόχοι αφορούν στη διαμόρφωση κάποιων συμπεριφορών και στρατηγικών: (α) ελέγχου της ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων (β) ορθολογικής διαχείρισής τους (συλλογή και αποκομιδή) (γ) ανακύκλωσης. Ακολουθώντας τις φάσεις της διερευνητικής μάθησης, αξιοποιώντας τις ρουτίνες σκέψης στις μαθησιακές δραστηριότητες, οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην οικοδόμηση της γνώσης και αποκτούν δεξιότητες μάθησης, νου, τεχνολογίας, ενσυναίσθησης και κοινωνικής μάθησης.

Αρχικά, έδωσαν ένα όνομα στην ομάδα τους, τα κορίτσια  ως πριγκίπισσες  της Ανακύκλωσης και τα αγόρια  οι Ιππότες της καθαριότητας και συμφωνούν ότι θα εργαστούν σε κλίμα αποδοχής διαφορετικότητας και συνεργασίας. Συζητούν στην ολομέλεια για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με ιδεοθύελλα.

με θεατρικό παιχνίδι φαντάζονται ότι από κάπου έρχεται μία άσχημη μυρωδιά, αναπαριστώντας με το σώμα τους και το πρόσωπό τους τα αντίστοιχα συναισθήματα.

Σε ζευγάρια, κουβεντιάζουν και αποφασίζουν να αποτυπώσουν στο χαρτί, τι μπορεί να δημιουργεί αυτή την μυρωδιά, από που προέρχεται και γιατί, στο τέλος παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις δημιουργίες τους.

Παρακολουθούν εδώ τον Peri Poll και εδώ ένα εκπαιδευτικό βίντεο με τον Πέρι το περιβάλλον και μαθαίνουν το τραγούδι της ανακύκλωσης εδώ

Καλούνται να παρατηρήσουν, να συγκρίνουν, να διαχειριστούν κριτικά τις πληροφορίες και να φτάσουν  σε συμπεράσματα σχετικά με την προσωπική τους κατάσταση. Πώς θα ήταν ο τόπος τους με καλή διαχείριση απορριμμάτων και πώς με κακή;

Οργανώθηκε ένας μικρός περίπατος  στο τετράγωνο του Σχολείου μας, ώστε να παρατηρήσουν καλύτερα τα παιδιά τον περιβάλλοντα χώρο και να εντοπίσουν κάδους. Επιστρέφοντας στο σχολείο, καλούνται να αποτυπώσουν ατομικά τη διαδρομή που ακολούθησαν και να εκφράσουν την άποψή τους σε σχέση με την φροντίδα του περιβάλλοντα χώρου. Μετράμε και συζητάμε πόσους κάδους συναντήσαμε και αν ήταν φροντισμένος ο περιβάλλοντας χώρος.

 Μάθαμε να κατατάσσουμε τα ανακυκλώσιμα  υλικά σε κατηγορίες. Δημιουργούμε την αντίστοιχη γωνιά στην τάξη μας, παίζουμε παιχνίδια και δημιουργούμε πίνακες με αυτά και στο μάθημα των Αγγλικών.

Μάθαμε ότι ανακυκλώνονται μπαταρίες και ηλεκτρικές συσκευές. Εδώ παρακολουθούμε σχετικό βίντεο και εδώ  Μάθαμε για την κομποστοποίηση διαβάζοντας το βιβλίο “Ο κύριος Μπεν η Μου και τα σκουπίδια” και παρακολουθούμε  σχετικό  VIDEO ΜΠΕTY H ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Συζητούμε τι κάνει τη Γη μας Λυπημένη και τι χαρούμενη και δημιουργούμε !

Δράσεις ομαδικές αλλά και ατομικά φύλλα εργασίας, διαχωρισμού των απορριμμάτων ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους, εντοπισμός του σήματος της ανακύκλωσης  στα προϊόντα και τα αντικείμενα-απορρίμματα  που φέραμε στο σχολείο, κατασκευάζουμε απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης!

Ομαδική κατασκευή αφίσας με μήνυμα από τα παιδιά!

Δημιουργία τελικού εννοιολογικού χάρτη με την τεχνική της ιδεοθύελλας στην ολομέλεια στοχεύοντας στην καταγραφή και τεκμηρίωση της νεοαποκτηθείσας γνώσης των παιδιών και ταυτόχρονα στην κινητοποίηση μεταγνωστικών διεργασιών μέσω του αναστοχασμού. Τα παιδιά αναστοχάζονται σχετικά με τη διαδικασία της μάθησης, τον εμπλουτισμό των πρότερων γνώσεών τους, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και συγκρίνουν τις ιδέες και γνώσεις τους. Ολοκληρώνουν, καταγράφοντας σε φύλλα αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων- Φροντίζω το περιβάλλον
Κύλιση προς τα επάνω