Εκπαιδευτικοί

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

  • Μιντζιρίκη Αγάθη ΠΕ60,Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και υπεύθυνη του Πρωινού υποχρεωτικού τμήματος.
  • Καψάλη Νίκη ΠΕ60,Νηπιαγωγός υπεύθυνη του απογευματινού τμήματος.
  • Φαϊτατζιάδης Χρύσανθος ΠΕ06, Καθηγητής Αγγλικών.
  • Τέζα Φωτεινή Ειδική Βοηθός, ΕΒΠ ΕΣΠΑ.

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

  • Μιντζιρίκη Αγάθη ΠΕ60,Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και υπεύθυνη του απογευματινού τμήματος.
  • Καραφουλίδου Σουλτάνα ΠΕ60,Νηπιαγωγός υπεύθυνη του Πρωινού υποχρεωτικού τμήματος.
  • Φαϊτατζιάδης Χρύσανθος ΠΕ06, Καθηγητής Αγγλικών.

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

  • Μιντζιρίκη Αγάθη ΠΕ60 ,Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και υπεύθυνη του απογευματινού τμήματος.
  • Βεντούλη Κωνστανσταντίνα ΠΕ60 ,Νηπιαγωγός υπεύθυνη του Πρωινού υποχρεωτικού τμήματος.
  • Φαϊτατζιάδης Χρύσανθος ΠΕ06, Καθηγητής Αγγλικών.
Κύλιση προς τα επάνω