Εγγραφές μαθητών/τριών στο 1ο Νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου για το σχολικό έτος 2022-2023.


 

 

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα

Η φοίτηση αφορά τα νήπια-προνήπια  γεννηθέντα κατά τα έτη  2017-2018 και  είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Μπορείτε  να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση  του  Νηπιαγωγείου  τηλεφωνικά  κατά τις ώρες  12.10-13.00 μ.μ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2323022281

και στο email του  Νηπιαγωγείου mail@1nip-sidir.ser.sch.gr

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων
κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών
στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις

Διαδικασία εγγραφής:

  • Είσοδος στην παρακάτω σελίδα εφαρμογής με τους κωδικούς του TAXISNET

          https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

  • Συμπληρώνετε την αίτηση επιλέγοντας το ονοματεπώνυμο του παιδιού και αναρτάτε σε ψηφιακή μορφή αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, άλλο πρόσφατο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας).
  • Επιλέγετε το Νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκετε βάσει της διεύθυνσης κατοικίας σας.
  • Αφού λάβετε ενημέρωση από το Νηπιαγωγείο, θα καταθέσετε δια ζώσης μετά από τηλεφωνικό ραντεβού και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα του covid-19, συμπληρωμένο από παιδίατρο το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), καθώς και το βιβλιάριο εμβολίων του παιδιού.
  • Σε περιπτώσεις μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προσκομίζετε επίσης βεβαίωση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής για κηδεμόνες για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής στο Νηπιαγωγείο.(πατήστε εδώ)

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Μιντζιρίκη Αγάθη

 

 

Εγγραφές μαθητών/τριών στο 1ο Νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου για το σχολικό έτος 2022-2023.
Κύλιση προς τα επάνω