Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιδηροκάστρου

Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης μας υποδέχτηκε και μας..

1

ενημέρωσε για τα παιδικά βιβλία της Βιβλιοθήκης, το σύνολο του βιβλιακού υλικού και τον τρόπο δανεισμού της βιβλιοθήκης.

2

3

4

5

7

8

Οι μικροί μας φίλοι ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα με τη γωνία του παιδιού!

11

16

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιδηροκάστρου
Κύλιση προς τα επάνω